İNSAN YETİŞTİRMEDE 'ASHAB-I SUFFA' MODELİ

İnsan yetiştirmede ‘Ashab-ı Suffa’ modeli

Şehrin Tasarım Atölyesi’nde Prof. Dr. Caner Arabacı tarafından İslam medeniyetinde insan unsurunu yetiştiren "Ramazan Muhasebesi Ashab-ı Suffa" konulu sohbet düzenlendi. İnsan unsurunun yeniden diriltilmesi, geliştirilmesi, dünyanın muhtaç olduğu insan tipinin üretilmesi konusunda hepimizin kafa yormasının şart olduğunu vurgulayan Arabacı, “Batı medeniyeti insanlığın ihtiyaç duyduğu barış ve huzuru sağlayamamaktadır. Bunu sağlayacak olan ‘Ashab-ı Suffa’ modelinde olduğu gibi insan unsuru yetiştirecek İslam medeniyetidir” dedi.

 

Şehrin Tasarım Atölyesinde teravih namazını müteakip başlayan ve Prof. Dr. Caner Arabacı’nın konuşmacı olduğu ‘Ramazan Muhasebesi Ashab-ı Suffa’  konulu sohbete Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, meclis üyeleri, Meram Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik ve yönetim kurulu üyeleri ile Meram Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

MEDENİYETİN TEMELİNDE İNSAN VAR

Konunun özünde bir medeniyetin doğuşunu sağlayacak insan unsurunun yetiştirilmesinin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Arabacı, “İnsan unsurunu üretmediğiniz zaman medeniyet sadece bir sözden ibaret kalır. Onun için medeniyetlerin temelinde insan unsuru var. Gelecekte var olmak isteyen medeniyetler insan unsurunu geliştirmek zorundadır. İslam medeniyetinin doğuş sürecine gittiğimizde böyle bir temel yapı var” dedi.

Ashab-ı Suffa’nın kuruluşu ve İslam medeniyetinde insan unsurunun yetiştirilmesine sağladığı katkıya dikkat çeken Arabacı, “Medine’ye hicretten sonra Mescid-i Nebevî'nin yanında hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yapıldı. Buna  "Suffa" denildi.  Burada kalan Müslümanlara da "Ashâb-ı Suffa" ismi verildi. Burada kalan bu sahabîlerin Medine'de ne meskenleri ne de akrabaları vardı. Vakitlerini Efendimizin (S.A.V.) huzurunda geçiren bu mübarek zümre, ondan hep feyz alırdı. Dolayasıyla Ashab-ı Suffa’nın en büyük öğretmeni Peygamber Efendimiz’di. Suffa, İslam'ın ilk sistemli eğitim kurumudur. Suffalılar da hayatlarını Peygamber medresesinden ilim ve irfan tahsil etmeye adamış seçkin kimselerdi. Hz. Peygamber ile beraberliklerinin fazla olması sebebiyle diğer Müslümanları duymadıkları birçok hadis-i şeriften onlar haberdar etmiş, hadis rivayetinde ön sıralarda yer almışlardır. En çok hadis rivayet eden yedi sahabeden üçü; Ebû Hureyre (ra), Abdullah b. Ömer (ra) ve Ebû Said el-Hudrî'nin (ra) Suffa Ashabı'ndan çıkmıştır. Suffa ehli, İslam'ın yayılmasında ve İslami ilimlerin öğretiminde önemli hizmetler vermiştir” diye konuştu. 

Suffatü’n Nisa’da da kadın sahabilerin eğitim gördüğünü ancak bununla ilgili günümüze çok fazla bilgi aktarılmadığını anlatan Arabacı, “İslam peygamberi Ashab-ı Suffa’da sadece erkekleri eğitmedi, kadınları da eğitti. O dönem kadınlarının doğru bilgiye ulaşmak için Efendimiz’e sorular sorduğu naklediliyor. Peygamber Efendimiz, ilk dönemden itibaren kadınların eğitimine de büyük önem vermiştir” ifadelerini kullandı.

Ashab-ı Suffa’nın, yeryüzünde İslam medeniyetin yayılmasında önemli rol oynadığına işaret eden Prof. Dr. Caner Arabacı, “İslam medeniyeti o dönemde dürüst, emin, güvenilir insan tipini yani şu anda ihtiyaç duyduğumuz insan tipini üretiyor” dedi.

İNSAN UNSURUNU YETİŞTİRMEMİZ ŞART

Batı medeniyetinin insanlığın ihtiyaç duyduğu barış ve huzuru sağlayamayacağına işaret eden Arabacı, “Sığınacak yer ararken ölüp karaya vuran çocukların dramı insanlığın yüzünü kızartması gereken bir haldir. Çünkü ekmeğini paylaşmak istemeyen, şehrini paylaşmak istemeyen, misafir anlayışını yok etmiş bencil bir Hristiyan medeniyetinin hakim olduğu dünyada yaşıyoruz. Halbuki İslam medeniyeti öz itibariyle varlığını sürdürüyor. Ancak İslam medeniyetinin insan unsuru yetiştirilmediği için yeryüzü bu cehennemi yaşıyor. Bu açıdan Ashab-ı Suffa’nın yeniden günümüz şartlarında düşünülmesi, tartışılması en büyük ihtiyaçtır. Dünyanın muhtaç olduğu insan tipinin üretilmesi konusunda hepimizin kafa yorması gerekir” diye konuştu.

Yaptığı güzel sohbetten dolayı Prof. Dr. Caner Arabacı’ya teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da,  “Günümüze baktığımız zaman israf edilen insan, tahrip edilen insan ve itlaf edilen insanlığımız. İnşallah bu tür sohbetlerle bu tür kurumların ihyası için hep birlikte çalışacağız. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Oluşturulma Tarihi : 15.06.2017

  • İNSAN YETİŞTİRMEDE 'ASHAB-I SUFFA' MODELİ
  • İNSAN YETİŞTİRMEDE 'ASHAB-I SUFFA' MODELİ
  • İNSAN YETİŞTİRMEDE 'ASHAB-I SUFFA' MODELİ
  • İNSAN YETİŞTİRMEDE 'ASHAB-I SUFFA' MODELİ