DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR

LİSELER ARASI TİYATRO VE KISA FİLM YARIŞMASI (ÖDÜLLÜ)

ŞARTNAMESİ

KONU

Katılımcı okullar liseler arası tiyatro ve kısa film yarışmasında sırasıyla:

A- Ulusların egemenliği için dilin önemi,

B-İnsanların birbirlerini anlamasında olumsuz etkiye sahip kısaltmalar ve herkesin anlamını bilmediği yabancı kelimelerin kullanımı,

C- Türkçenin ifade gücü,

Ç- Türkçenin zenginliği

D- Türkçenin kullanıldığı coğrafyalar,

E- Dünya dili Türkçe gibi konu başlıklarıyla;

hazırlanacak olan özgün senaryolara,  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim-Öğretim ilkelerine ayrıca Türk halkının örf, adet ve geleneklerine aykırı olmamak kaydıyla bir sınırlama getirilmemiştir.

AMAÇ

“…Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık….” (Hucurat 13) Kur’an’ı Kerim’de Yüce Allah böyle buyuruyor. Her şeye gücü yeten, kudretine sınır olmayan Rabbimiz, istese tüm insanları tek bir renkte, tek bir dilde ve tek bir iklimde yaratabilirdi. Öyle yapmadı; varlıkları çeşit çeşit, insanları kavim kavim farklı dil ve ırklarda yarattı.  Hikmetinden sual olunmayan Rabbimiz Arşı, Kürsi ve tüm evreni yaratmış, onun içinde de gezegenler yaratmıştır. Yeryüzünde de hayatı var ederek onun ayetlerini idrak etmemiz için bizlere akıl vermiştir. 

Adem ve Havva’nın çocukları olan insanlık; yüzlerce ırka, yüzlerce lisana bölünmüştür. Bu bölünmenin hikmeti ayette belirtildiği gibi insanların birbirlerini tanımaları içindir.   Her kavme ayrı bir dil veren Allah’tır. Bu nedenle her milletin, her kavmin dili hem kıymetlidir hem de kutsaldır. Çünkü onu her şeyin sahibi ve yaratanı olan Allah yaratmıştır. Bu nedenle bir milletin dilini koruması, öğrenmesi, güzelce kullanması aynı zamanda dini bir vazifedir. Irkları, dilleri, dinleri yaratan Allah, onların korunmasını da istemiştir. Bu nedenledir ki, Müslümanlar fethettikleri ülkelerdeki milletlerin dillerine, dinlerine dokunmamışlardır.  Emperyal devletler ise işgal ettikleri ülkeleri sistemli bir şekilde asimilasyona tabi tutmuşlardır. 

Milletleri birbirinden ayıran en büyük özelliklerden biri dildir. Bir milleti dağıtmanın, vatandaşlar arasındaki birliği yok etmenin en kestirme yolu diliyle oynamaktır. Sözlerimiz kimliğimizi yansıtır. Dil, gönlümüzün aynasıdır. Vatandaşları birbirine bağlayan dilimize bu nedenle sahip çıkmak her Türk vatandaşının asli görevidir. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak dilin kendini yenilemesi zorunluluğunun yanı sıra temel karakterini muhafaza etmesi de gerekmektedir. Küreselleşen dünyada, sanal haberleşme yaygın bir hâl alırken, dilimizin kullanımında da imla kurallarına dikkat edilmediği gibi dilimizin kural dışı kısaltmalarla kullanıldığı gözlenmektedir. Aynı durum mesaj yazımlarında da gözlenmektedir.

Bu düşüncelerin ışığında her şeyden önce Türkçemizi doğru ve düzgün konuşarak ve yazarak dilimize sahip çıkmamız gerekmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın imzasıyla yayımlanan Başbakanlık genelgesiyle 2017 yılının “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” ilan edilmesiyle de konunun önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Tüm bu nedenlerle dolayı; geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin dilimize sahip çıkmalarına vesile olmak amacıyla Meram Belediyesi Kadın Meclisi ve Meram Belediyesi Proje Birimi olarak ilçemizde lise seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz arasında, dilimizin önemini anlatan ve dilimizin doğru kullanımını özendirecek tiyatro ve kısa film dalında yarışma düzenlenmiştir.  

KAPSAM

-Yarışma, jüri üyeleri ve yakınları dışındaki Meram ilçesi içindeki tüm lise seviyesindeki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

-Yarışma, tiyatro ve kısa film olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Okullar, dilediği kategoriden birine veya katılan öğrenciler aynı olmamak kaydıyla   ikisine de katılabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

-Meram ilçesi  sınırları içinde bulunan lise  öğrencisi olmak

-Katılan tüm eserlerin konusu yarışma konusuyla uyumlu olmalı.

- Katılan eserler, daha önce internet ortamı dâhil hiç bir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

- Senaryolarda siyasi ideoloji, cinsel kimlikler ve inançlara yönelik rencide edici hiçbir unsurun bulunmaması gerekir.

- Başvuru formunda; danışman öğretmenin adı, soyadı, telefonu ve formda istenen bilgiler mutlaka belirtilmelidir.

 NOT: Başvuru formlarına, Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinden, Meram Belediyesi Kültür Müdürlüğünden ,Meram Kadın Meclisi ve Meram Belediyesi internet sitesinden ulaşılabilir.

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

-Meram Belediyesi yarışmaya katılan eserleri, ileri tarihlerde gerek gördüğü takdirde eser sahiplerine telif hakkı ödemeksizin kullanma hakkına sahiptir. Telif hakkıyla ilgili üçüncü şahıslarla doğabilecek anlaşmazlıklarda eser sahipleri sorumludur.

-Katılan eserlerde kullanılabilecek her türlü müzik ya da görselin telif hakları ve doğabilecek diğer sorumluluklardan katılımcı sorumludur.

 -Yarışma katılımcıları şartnamede belirtilen tarihlerde ilan edilen yerde bulunmakla yükümlüdür.

-Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde önceden ilan etmek kaydıyla tarih ve yerde değişiklikler yapabilir.

-Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnameye aykırı bir durum tespit edildiği takdirde jüri tarafından yarışma dışı bırakılabilir.

-Tiyatro senaryosu ve kısa film, teslim edilirken eserle beraber danışman öğretmenin ve tüm ekibin adı soyadı ve imzalı listesi teslim edilmelidir.

 -Ödüller tüm gruba verilecek toplu miktarı ifade eder.

-Danışman öğretmene verilecek 500 TL ayrı ifade edilmektedir.

- Yarışmaya katılanlar işbu şartnamedeki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.

-Doğabilecek her türlü anlaşmazlıktan Konya Mahkemeleri sorumludur.

 

TİYATRO

- Bu kategoride iki aşama vardır: Eserin yazılması ve eserin salonda sahnelenmesi.

 

- Bu kategoride, önce ilan edilen süre içerisinde özgün ve konuya sadık kalınarak yazılan senaryolar seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yapılan değerlendirme sonucu sahnelenmeye değer bulunan ilk 10 -veya seçici kurulun uygun gördüğü sayıdaki- eserin sahnelenmesinden sonra sıralamaya giren ilk üç eserler belirlenecek.

 

- Eserin sahnelenmesinde dekor ve kostüm dahil her türlü hazırlık okullara aittir

- Sahneleme süresi 30 dakikayı geçemez.

 

 

- Katılacak eserler A4 boyutunda kâğıda basılı Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto ile yazılmış beş nüsha ve ayrıca beş adet CD kopyasıyla birlikte Meram Belediyesi Kültür Müdürlüğüne süresi içinde teslim edilmelidir

 

-Yazılan eserler kurul tarafından incelenip ilk 10 eser tespit edilecek. Tespit edilen bu ilk 10 eser jüri önünde sahnelenecektir. Bu kategorideki  puanlama; senaryo 50 puan sahneleme 50 puan, toplamda 100 puandır.

A- Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilerek gönderilmelidir.

B- Buruşmuş ve yıpranmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

C-Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler, her ne mazeret olursa olsun, değerlendirilmeyecektir.

D-Eserlerin daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışmada değerlendirilmemiş, özgün  ve telif yazılar olması gerekmektedir. Eserlerin her türlü hukuki sorumluluğu katılımcılara aittir.

  Eserler incelenirken

Başlık, Anlatım düzeni (planlama), Anlatım zenginliği, Yazım, noktalama ve dilbilgisi kurallarına uygunluk ölçütlerinde değerlendirme yapılacaktır.

 

KISA FİLM

 -Tiyatro eserleri için belirtilmiş olan; konu, amaç, kapsam ve başvuru koşulları, hak ve yükümlülükler, katılım ve değerlendirme tarihleri bu kategori için de geçerlidir.  

 

 -Filmler tanıtma yazısı (jenerik )dahil en az 3 en fazla 7 dakika olmalıdır.

-Filmler teslim edilirken danışman öğretmen ve ekibin ad ve soyadı listesi de imzalı olarak teslim edilmelidir.

-Filmde yer alan öğrencilerin, yönetmenin ve danışman öğretmenin ismi tanıtma yazısında (jenerik)de yer almalıdır.

-Filmler DVD formatında 7 kopya olarak teslim edilmelidir.

 - Kısa filmler,  teslim  tarihine kadar  tamamlanmış olarak  Meram Belediyesi Kültür Müdürlüğüne yada Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinde bulunan Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir

- Ödül töreni,  ön gösterimde (gala gecesi) tiyatro ödül töreniyle birlikte yapılacaktır.

Seçmelerde Konya Devlet Tiyatrosu, Meram İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Belediyesi yetkililerinden oluşan jüri görev yapacaktır.

 

KATILIM VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

BAŞVURU KAYITLARININ ALINMASI: 23EKİM-23 KASIM

SENARYO SON TESLİM TARİHİ: 29 ARALIK

KISA FİLM SON TESLİM TARİHİ: 8 OCAK

SENARYO VE KISA FİLMLERİN ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 8 -17 OCAK

OYUN SERGİLEYECEK OKULLARIN GÖSTERİ DAVETİ: 18 OCAK

TİYATRO VE KISA FİLM GÖSTERİ TARİHİ: 19 -23 ŞUBAT

GALA VE FİNAL GECESİ: 24 ŞUBAT

 

TİYATRO VE KISA FİLM ÖDÜLLERİ

 BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ: 7500 TL              

İKİNCİLİK ÖDÜLLERİ: 5000 TL                                        

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ: 2500 TL                                 

DERECEYE GİREN OKULUN DANIŞMAN ÖĞRETMENİNE: 500 TL

 

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN