DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR TİYATRO YARIŞMASI

Dil bir milletin değil bütün medeniyetin ifade vasıtasıdır; herhangi bir fert, devlet veya topluluk; dünün, bugünün ve yarının bu ortak hazinesine el uzatma yetkisine sahip değildir.
Milletleri birbirinden ayıran en büyük özelliklerden biri de dildir. Bir milleti dağıtmanın, vatandaşlar arasındaki birliği yok etmenin en kestirme yolu diliyle oynamaktır. Bir dilde ne kadar kelime varsa o milletin kültürü o kadar geniş, medeniyeti de bir o kadar ileridir.Dilimiz kimliğimizi yansıtır. Dil, gönlümüzün aynasıdır. Vatandaşları birbirine bağlayan dilimize bu nedenle sahip çıkmak her Türk vatandaşının asli bir görevidir.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak dilin de gelişmesi ve kendini yenilemesi zorunluluğunun yanı sıra temel karakterini de muhafaza etmesi gerekmektedir. Küreselleşen dünya koşullarında, sanal dünyada haberleşme gittikçe yaygın bir hâl alırken, dilimizin kullanımında da imla kurallarına dikkat edilmediği gibi dilimizin kuraldışı kısaltmalarla kullanılmaya çalışıldığı gözlenmektedir. Aynı durum SMS mesajlarında da gözlenmektedir.
Bu düşüncelerin ışığında her şeyden önce Türkçemizi doğru ve düzgün konuşarak, yazarak dilimize sahip çıkmamız gerekmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın imzasıyla yayımlanan Başbakanlık genelgesiyle 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” ilan edilmesiyle de konunun önemi bir kez daha vurgulanmıştır.
Tüm bu nedenlerden dolayı; geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin dilimize sahip çıkmalarına da vesile olmak amacıyla Meram Belediyesi Kadın Meclisi ve Meram Belediyesi Proje Birimi olarak, ilçemizde lise seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz arasında, dilimizin önemini anlatan ve doğru kullanımını özendirecek tiyatro ve kısa film dalında yarışma düzenlenmiştir.